Thành.

Câu chuyện về thành.vn bắt đầu từ sự kiên định và tham vọng. Nó là minh chứng cho việc theo đuổi mục tiêu không ngừng nghỉ, cho đến khi đạt được mục tiêu.

Tên miền thanh.vn, tưởng chừng như không thể sở hữu, nay đã thuộc về tôi. Giống như việc chinh phục một việc tưởng chừng như không thể, chúng tôi đã kiên trì chờ đợi, lên kế hoạch chiến lược và nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.

Thành.vn của người chủ trước có thể đã không đem lại lợi ích cho anh ấy trong một thời gian, đó là thời cơ chín muồi để mình có thể có nó hôm nay.

Hello!